நீரிழிவு நோய் நீக்கும் யோகாசனங்கள்

No.of Classes: 1
No. of times you have attended the class:0

AVERAGE DURATION

49 Minutes

PROPS

Yoga Strap, Sugatha Prop,

LEVEL

Beginner

CALORIES BURNT

250-300

Description

இந்த கானொளியில் நீரிழிவு நோயைத் தடுப்பதற்கும் குணப்படுத்துவதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட எளிய ஆசனங்களைக் கொண்டுள்ளது.

நீரிழிவு  1 மற்றும் 2 நோய்க்கான முக்கிய காரணங்கள் மற்றும் அவற்றை நிவர்த்தி செய்ய 

யோகா எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதைப் பற்றி 

குருஜி ஆசனா ஆண்டியப்பனின் அறிமுகத்தைப் பாருங்கள். கர்ப்ப காலத்தில் நீரிழிவு தடுப்பு,

யோக உணவு குறிப்புகள் உட்பட சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.

யோகானந்த் ஆண்டியப்பனின் எளிய யோகா பயிற்சி  , குருஜியின் விளக்கங்களுடன், ஆசனங்கள்,

சில நடைமுறை குறிப்புகள் மற்றும் ஒவ்வொரு ஆசனத்தின் பலன்களையும் செயல்படுத்துவதற்கான 

விளக்கங்களுடன் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். சாந்தியாசனம், சுவாசம்,

தியானம் மற்றும் யோக கிரியா பயிற்சிமுறைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

Other classes with Dr. Yogananth Andiappan