முதுகு வலி நீக்கும் யோகாசனங்கள்

No.of Classes: 1
No. of times you have attended the class:0

AVERAGE DURATION

51 Minutes

PROPS

Yoga Bolster

LEVEL

Beginner

CALORIES BURNT

300-350

Description

முதுகுவலிக்கு ஆண்டியப்பன் யோகா சிகிச்சை.

இந்த கானொளியில் முதுகுப் பிரச்சினைகளைத் தடுப்பதற்கும் 

குணப்படுத்துவதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட எளிய ஆசனங்கள் உள்ளன.

முதுகெலும்பு பிரச்சனைகளுக்கான முக்கிய காரணங்கள் மற்றும் 

அவற்றின் அறிகுறிகள் மற்றும் அவற்றை நிவர்த்தி செய்ய 

யோகா எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதைப் பற்றி குருஜி ஆசனா ஆண்டியப்பனின் அறிமுகத்தைப் பாருங்கள்.  

யோகானந்த் ஆண்டியப்பனின் எளிய யோகா பயிற்சி, 

குருஜியின் விளக்கங்களுடன்,  ஆசனங்கள், சில நடைமுறை குறிப்புகள்

 மற்றும் ஒவ்வொரு ஆசனத்தின் பலன்களையும் செயல்படுத்துவதற்கான விளக்கங்களுடன் 

கற்றுக்கொள்ளுங்கள். தளர்வு, சுவாசம் மற்றும் தியான நுட்பங்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

Other classes with Dr. Yogananth Andiappan