கர்ப்ப காலத்திற்கான யோகாசன பயிற்சி முறைகள்

No.of Classes: 1
No. of times you have attended the class:0

AVERAGE DURATION

49 Minutes

PROPS

Yoga Bolster

LEVEL

Beginner

CALORIES BURNT

250-300

Description

கர்ப்ப காலத்திற்கான யோகாசன பயிற்சி முறைகள் ஆண்டியப்பன் யோகா சிகிச்சை இந்த கானொளியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

இயற்கையான பிரசவம்  மற்றும் முதுகு வலி, ஹார்மோன் கோளாறுகள், குமட்டல் மற்றும் தசை

பிடிப்பு போன்ற கர்ப்ப கால தொடர்பான சிக்கல்களை நிவர்த்தி செய்ய உதவும் எளிய ஆசனங்களைக் கொண்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும் வெவ்வேறு  ஆசனங்கள் மற்றும் பிராணயாமங்கள் 

மூலம் கர்ப்பிணிப் பெண்களிடையே எளிதாக பிரசவத்தை யோகா எவ்வாறு ஊக்குவிக்கிறது

என்பதைப் பற்றி குருஜி ஆசனா ஆண்டியப்பனின் தெளிவான அறிமுகத்தைப் பாருங்கள்.

டாக்டர் லக்ஷ்மி ஆண்டியப்பனின் எளிய யோகா  ஆசனங்கள், குருஜியின் விளக்கங்களுடன்,

சில வாழ்க்கை நடைமுறை குறிப்புகள் மற்றும் ஒவ்வொரு ஆசனத்தின் பலன்களையும் 

செயல்படுத்துவதற்கான விளக்கங்களுடன் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். சாந்தியாசனம்,

சுவாசம், தியானம் மற்றும் யோக சுத்தப்படுத்தும் நுட்பங்கள்,

அத்துடன் யோக உணவு குறிப்புகள் மற்றும் யோகா பயிற்சி கர்ப்ப காலத்தில் 

செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை ஆகியவை அடங்கும்.