உடலில் உள்ள நச்சுகளை நீக்கும் யோகாசனங்கள்

No.of Classes: 1
No. of times you have attended the class:0

AVERAGE DURATION

60 Minutes

PROPS

Yoga Blocks

LEVEL

Moderate

CALORIES BURNT

400-450

Description

இந்த யோகா பயிற்சி வகுப்பு உங்கள் உடலில் உள்ள நச்சுகளை அகற்ற உதவும்.

இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும், உள் உறுப்புகளைத் தூண்டவும் 

எளிய யோகாசனங்கள் மற்றும் சுவாசப் பயிற்சிகளைச் செய்யலாம்.

எல்லா வயதினரும் இந்த வரிசையை செய்து 

யோகாவின் நச்சு நீக்கும் பலன்களை அனுபவிக்கலாம்.